Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Krediidihaldus.ee

Välismaal kohtuotsuse täitmine nüüd lihtsam

23.11.15 09:12 - Advokaadibüroo TRINITI Alates 10. jaanuarist 2015 muutus lihtsamaks tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste täitmine teises EL liikmesriigis.[1] Varasemalt tuli kohtulahendi täitmiseks teises EL liikm... (Loe edasi...)

Maksuvõlade dünaamikast

06.10.15 10:30 - Maksu- ja Tolliamet Septembri lõpuks suurenes nii juriidilistest isikutest maksuvõlglaste (1 370 ettevõtte võrra) kui ja füüsilistest isikutest maksuvõlglaste (11 618 isik... (Loe edasi...)

Hooletus ees, maks taga

25.08.15 11:18 - www.raamatupidaja.ee Kuidas arveveski tiibade vahele sattumist vältida? Maksu-ja tolliamet avab arvevabrikute tagamaid ning advokaadibüroo Vilgerts Loor vandeadvokaat Kaido Loor toob ära 10 sammu, mida ... (Loe edasi...)

Mis saab neist, kel aastaaruanne esitamata?

13.08.15 14:24 - www.raamatupidaja.ee Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel oli 7. augusti seisuga esitatud 114 452 majandusaasta aruannet, esitamata on see 56 763 kohustuslasel. Lõpujärgus on ca 15 000 eelmis... (Loe edasi...)

Üllatuslik eelarest maksumenetluses

03.07.15 09:45 - Advokaadibüroo Glikman & Alvin Partnerid Maksumenetluses kohaldatav nn eelarest on mõeldud kohalduma väga erandlikel juhtudel. Maksuhalduri praktika on kujunenud kahjuks teistsuguseks ning vajadusel tuleb enda õigused ... (Loe edasi...)

Kuidas vältida maksupetuskeemi sattumist

13.05.15 17:31 - Maksu- ja Tolliamet Äri- ja maksuriskide vähendamiseks on enne tehingut alati mõistlik põhjalikult kontrollida tehingu teise poole tausta ning tehingu asjaolusid. Maksukohustuslasele, kes sai ... (Loe edasi...)

Juhatuse liikme vastutus ja hoolsusnõue

29.04.15 17:36 - Advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid Ühingu poolt oma kohustusi rikkunud juhatuse liikme vastu kahjunõude esitamine on muutumas üha tavapärasemaks nähtuseks. Enamasti taandub sellise vaidluse lahendamine k&... (Loe edasi...)

Mida peab teadma juhatuse liikme isiklikust käendusest

25.03.15 15:34 - Advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid Pole ebaharilik, kui ühingu kohustuste täitmist tagab ühingu juhatuse liikme isiklik käendus. Kohtud on nõustunud, et juhatuse liikme käenduskohustus võib si... (Loe edasi...)

Kuidas kahe tunniga lõpetada lahkarvamus võlgu oleva üürnikuga

17.03.15 16:14 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Äripinna üürnik, kes tegeles jalanõude müügiga, oli võlgu ning kokkuleppele kuidagi ei jõutud. Lahenduse tõi viivitamatu üürileandja ... (Loe edasi...)

Uus, kiirem ja lihtsam võimalus osaühingute ja aktsiaseltside lõpetamiseks

05.02.15 09:01 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Käesolevast aastast jõustusid äriseadustiku muudatused, millega kehtestati uus regulatsioon teatud tingimustele vastavate osaühingute ja aktsiaseltside kiiremaks ja lihtsamak... (Loe edasi...)

Maksuvõlgade dünaamikast

28.11.14 11:32 - www.emta.ee Novembri lõpuks suurenes nii juriidilistest isikutest maksuvõlglaste (188 ettevõtte võrra) kui ja füüsilistest isikutest maksuvõlglaste (3 832 isiku v&... (Loe edasi...)

Ametlikud Teadaanded saavad uue infosüsteemi

24.07.13 17:32 - Justiitsministeerium Justiitsministeerium alustas Ametlikele Teadaannetele uue infosüsteemi loomisega. Alustatud projektiga luuakse eeldused avalike ülesannete täitmisel avaldatavate teadaannete, kutset... (Loe edasi...)

Laenuandjad peavad edaspidi põhjalikumalt veenduma laenaja võimes laen tagasi maksta

24.05.13 16:07 - Justiitsministeerium 23.05.2013 võttis Riigikogu vastu seaduse, mis kohustab laenuandjat senisest põhjalikumalt laenaja tausta kontrollima.   Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul sai se... (Loe edasi...)

Intrum Justitia: 10 soovitust krediidiriskide vähendamiseks

23.05.13 16:06 - www.raamatupidaja.ee Intrum Justitia 2013.aasta Euroopa ettevõtete maksekäitumise ja -riskide uuringust selgus, et lootusetute võlgnevuste osakaal on tõusnud 3 %-ni. Seetõttu tõ... (Loe edasi...)

Maksuvõlgade dünaamikast

26.04.13 10:37 - www.emta.ee Märtsi lõpuks vähenes nii juriidilistest isikutest maksuvõlglaste (532 ettevõtte võrra) kui ja füüsilistest isikutest maksuvõlglaste (2 275 i... (Loe edasi...)

Püsivalt maksejõuetu äriühing ei tohi tegevust jätkata

18.03.13 09:40 - Tamme Otsmann Ruus Vabamets Advokaadibüroo Finantsraskustesse sattudes peavad äriühingu juhatuse liikmed endale väga selgelt aru andma, kas maksejõuetus on ajutine või juba püsiva iseloomuga, sest viimasel... (Loe edasi...)

2012. aasta oli ettevõtlussektorile edukas

06.03.13 10:25 - Statistikaamet Esialgsetel andmetel oli 2012. aastal ettevõtlussektori kogukasum 2,9 miljardit eurot, mis oli 7% suurem kui aasta varem. Ettevõtlussektori müügitulu, tootlikkuse ja koguka... (Loe edasi...)

Teavita võlgnikku oma nõudest aegsasti

18.02.13 10:02 - Advokaadibüroo Aivar Pilv Võlaõigusseadus näeb ette, et võlausaldaja ja võlgnik peavad teineteise suhtes käituma heas usus. Nimetatud põhimõte alla käib ka kohustus ... (Loe edasi...)

Maksuvõlgade dünaamikast

09.01.13 14:38 - Maksu- ja Tolliamet Detsembri lõpuks suurenes juriidilistest isikutest maksuvõlglaste arv (83 ettevõtte võrra), samas vähenes riigi ees võlgu oldav summa (8 miljoni euro v&otil... (Loe edasi...)

Euroopa arengust maksejõuetuse eelses olukorras

07.01.13 12:25 - www.varul.com  26. detsembril 2008 jõustus Eestis saneerimisseadus, mille eesmärk on saneerida makseraskustesse sattunud ühingud ja aidata nad tagasi uuele elule. Lisaks hakkas 5. aprillil... (Loe edasi...)