Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Maksu- ja Tolliameti tegevus aastal 2013

10.02.14 16:42

4.02.2014 toimunud maksu- ja tolliameti 2013. aasta tulemusi tutvustaval pressikonverentsil ütles peadirektor Marek Helm, et varimajanduse osakaalu vähendamiseks on alanud aastal olulisel kohal nii töötamise registri loomine kui käibemaksukontrolli uuendused.

 

Helmi sõnul kujunes 2013. aasta väga intensiivseks tööaastaks, mil amet tegi oma tööd senisest väiksema koosseisuga, kuid saavutas kõikides valdkondades enam.

 

„Kuid vaatamata sellele, et kontrollitulemused on paranenud, on meie töös uuendusi vaja. Seetõttu rakendub sel aastal Riigikogu heakskiidu järel töötamise register ning loodame, et ka kümne aasta vanuse käibemaksukontrolli süsteemi uuendused saavad lõpuks Riigikogu ja presidendi poolt heaks kiidetud,“ sõnas Helm.

 

Eelmisel aastal kogus maksu- ja tolliamet ca 5,102 miljardit eurot maksutulu, mis on 77 miljonit ehk 1,5% enam kui oli 2013. aasta riigieelarve ootus. Suurim ülelaekumine tulenes juriidilise isiku tulumaksust, mida laekus ligi 40 % enam ehk 92,6 miljonit eurot rohkem kui oli riigieelarve ootus. Seda laekus kokku 326,6 miljonit eurot, mille tasus ligikaudu 50 000 ettevõtet.

 

2013. aastal äriregistris registreeritud 19 187 uuest juriidilisest isikust tasus aasta jooksul makse ligikaudu 26%, kogusummas 7 miljonit eurot.

 

2013. aastal maksu- ja tolliametile deklareeritud maksukohustused on tasutud 99,49%. Võrreldes 2012. aastaga on jooksva aasta maksuvõlg vähenenud 11,2 miljoni euro võrra.

 

Maksu- ja tolliameti andmetel on Eestis 2014. a jaanuari alguse seisuga 1452 juhatuse liiget, kes on ajalooliselt tekitanud kolmes või enamas äriühingus maksuvõlgu vähemalt 5000 eurot. Nende isikutega seotud äriühingute maksuvõlad moodustavad kokku 97,07 miljonit eurot. Alanud aastal on see grupp süvendatud tähelepanu all.

 

Eelmisel aastal väljastas amet 238 pankrotihoiatust isikutele, kelle maksuvõlg kokku oli 26,8 miljonit eurot ja mille tulemusel laekus 2,1 miljonit eurot. Kohtusse esitati 39 pankrotiavaldust, mille puhul maksuvõlg kokku oli 12,1miljonit eurot.

 

2013. aastal saadeti prokuratuuri 23 maksukuriteo kriminaalasja, milles oli kokku 61 episoodi ehk kuritegu ning 130 kahtlustatavat. Maksukahju tuvastati neis asjades kokku 37,3 miljonit eurot, vara arestiti ligi 4,8 miljoni euro ulatuses.


Tagasi