Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

EL ettevõtjate maksejõuetust on võimalik elektrooniliselt kontrollida

21.07.14 14:02

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis on võimalik teha päringuid seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi maksejõuetusregistrisse. Infot on võimalik küsida Eesti, Austria, Hollandi, Saksamaa, Rumeenia, Sloveenia ja Tšehhi maksejõuetute juriidiliste ning füüsiliste isikute kohta.

 

„Nüüd on ettevõtetel, laenuandjatel ja investoritel, kes soovivad teistes liikmesriikides investeerida, võimalik äripartneri taustakontrolli teha otse teise riigi maksejõuetusregistris. See on kindlasti üks tubli samm edasi selle poole, et kaitsta meie ettevõtjaid Euroopa Liidus äripartnerite otsimisel hätta sattumast,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.  Eesti on üks seitsmest liikmesriigist, kes on valmis jagama maksejõuetuse infot

 

Euroopa Komisjoni e-õiguskeskkonna portaalis olev informatsioon on kättesaadav tasuta. Portaali on loodud lihtotsing, mis võimaldab otsida võlgniku nime järgi kõikidest liidestatud registritest ning laiendatud otsing, kus otsingu kriteeriumid sõltuvad sellest, millise riigi registrist võlgnikku otsitakse.

 

Eesti puhul on võimalik otsingut teostada võlgniku nime ja/või registrikoodi järgi. Eesti juriidiliste ja füüsiliste isikute maksejõuetuse kohta edastatav info on pärit äriregistrist, mida haldab justiitsministeeriumi haldusalas olev Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

 

Päringute teostamiseks vajalik lihtotsing on leitav siin: 

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-et.do

 


Tagasi