Koostööpartnerid


Tava- ja tähitud kirjade saatmisel teeme koostööd AS-ga Eesti Post

 

 


Mobi Solutions OÜ on meie koostööpartner mobiiliteenuste osas

 

 

 

 


Linxtelecom Estonia OÜ on meie koostööpartner serverimajutuse alal

 

 


Krediidihaldus.ee tarkvara arendustegevust on kaasfinantseerinud EAS

 

 

19. augustist 2011 31. detsembrini 2012 aitas OÜ-l Krediidihaldus põhivara soetada ning veebilehte arendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.