Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Taustainfo kasutamine

Enne müügitehingu tegemist on mõistlik analüüsida tulevase kliendi tausta. Põhjalik taustakontroll võtab küll aega ja tähendab rahalisi kulusid, kuid need on oluliselt väiksemad kui arvete mittetasumisest või viivitusega tasumisest tulenevad kahjud. Taustakontrolli teostamiseks saab kasutada erinevaid andmebaase, alljärgnevalt on toodud välja nende loetelu. 

 
Krediidiregister – Krediidihaldus OÜ poolt hallatavas Krediidiregistris leiate infot eraisikute  ja juriidiliste isikute maksehäirete kohta, juriidiliste isikute kohta saate vaadata ka maksuvõlgade ajalugu ja maksuvõlga reaalajas. Hallatava registri loomise juures arvestati Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega. Krediidiregistris avaldatavad maksehäired vastavad järgmistele tingimustele:

  • Lepingu rikkumisest on möödunud üle 30 päeva
  • Lepingu rikkumise lõppemisest on möödunud vähem kui 3 aastat
  • Võlgnevuse summa on suurem kui 30 eurot
  • Lepingu sõlmimisel on isik andnud võlausaldajale nõusoleku oma andmete avaldamiseks maksehäire tekkimise korral.

Kinnistusraamat

Krediidiregister vahendab reaalajas e-Kinnistusraamatus olevaid andmeid. e-Kinnistusraamat on elektrooniline kinnistuandmete süsteem, mille kaudu saab kontrollida kinnistu andmeid. Andmed on jagatud neljaks jaoks, mis sisaldavad registriosa pealkirjaandmeid, kinnistu koosseisu-, omaniku-, koormatise/kitsenduse- ja hüpoteegi andmeid.

 

Ametlikud Teadaanded – Ametlikud Teadaanded on arvutisidevõrgus ilmuv elektrooniline ametlik väljaanne, mille väljaandmist korraldab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).

 

Äriregister

Äriregistri teabesüsteem on kohtute registriosakondade andmebaasile tuginev teenus, mis koosneb äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest.