Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Vaata, millised õigusaktid jõustuvad 1. augustil

31.07.20 10:44

1. augustil jõustub üle 50 õigusakti. Ettevõtete jaoks on kõige olulisemaks muudatuseks osa müümise vorminõude leevendamine.

 

Osa müük on lubatud ilma notarita
1. augustil jõustuvad äriseadustiku muudatused, mis lubavad teatud juhtudel osa müüa ilma notarita. See on võimalik, kui täidetud on kõik järgmised tingimused. Esiteks peab osaühingu osakapital olema vähemalt 10 000 eurot. Lisaks peab osakapital olema täielikult sisse makstud. Teiseks tuleb notariaalsest vormist loobumine näha ette põhikirjas. Osaühingu põhikiri peab olema selline, mis lubab osa võõrandamise käsutustehingut teha vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri, sõnum). Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse poolt peavad olema kõik osaühingu osanikud.


Osanike andmete muudatusest tuleb teada anda
Lisaks osaühingu vorminõuete leevendamisele jõustub äriseadustikus veel teisigi muudatusi. Osanikule lisandub selge kohustus viivitamatult teavitada juhatust muudatustest osanike andmetes. Edaspidi on ka osaühingu juhatus kohustatud teavitama osanike andmetes toimuvatest muudatustest viivitamata äriregistrit. Juhatus ei pea äriregistrit teavitama vaid juhul, kui samad andmed jõuavad äriregistrisse muul viisil, näiteks notar saadab teate või kui osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris.


Töötuskindlustushüvitis suureneb
Alates 1. augustist on töötuskindlustushüvitise suurus esimesel sajal päeval senise 50 protsendi asemel 60 protsenti töötaja keskmisest töötasust. Alates 101. päevast kuni määratud töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi lõpuni on töötuskindlustushüvitis 40 protsenti töötaja keskmisest töötasust.


Tagasi