Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

STATISTIKATEADE. Väljamaksed II pensionisambast mõjutasid majandust tervikuna

17.01.22 10:18

Kogumajandus

Eesti majandus muutus III kvartalis taas netolaenuandjaks1) (200 miljoni euro ulatuses), sest otseinvesteeringute sissevool oli varasemate perioodidega võrreldes väiksem
Pensionikindlustuse II samba väljamaksete ja tarbimise kasvu tõttu olid majapidamised erakorraliselt netolaenuvõtjad ja seda 144 miljoni euro ulatuses 

 

Majapidamised
Majapidamiste netolaenuvõtmine kujunes III kvartalis 144 miljoni euro suuruseks
Finantsvarad kasvasid 3% ja kohustused 1%. Finantsvarad ületasid kohustusi 3,4 korda
Majapidamised võtsid II samba pensionifondidest välja 1,3 miljardit eurot, millest 282 miljonit maksutulu laekus oktoobris (IV kvartal) riigieelarvesse. Hinnanguliselt neljandik väljamaksetest kasutati lühiajaliste võlgnevuste kustutamiseks, investeerimiseks ja tarbimiseks; ülejäänu jäi esialgu eraisikute pangaarvetele (netokasv  845 miljonit eurot)
Laenukasv oli III kvartalis 1,2% ja võrreldes aastaeelse tasemega on majapidamiste laenukoormus suurenenud 5,4%. Võetud laenud on valdavalt pikaajalise tähtajaga


Mittefinantsettevõtted
Mittefinantsettevõtete netolaenuandmine oli III kvartalis 308 miljonit eurot
Finantsvarad ja -kohustused kasvasid kvartaliga vastavalt 3,3% ja 2%. Aastaga on finantsvarad suurenenud 10% ja kohustused 9%
Reaalsektori ettevõtete hoiuste kasv oli  III kvartalis 3% ning aastaeelse tasemega võrreldes on hoiuste maht suurenenud 9%
Laenukohustused kasvasid 2% võrra. Võlg kokku on suurenenud aastaga 4% ja moodustab 77% viimase nelja kvartali SKPst
Likviidsete varade suhe kohustustesse oli 0,89 ja on eelmise kvartaliga võrreldes pisut tõusnud
Noteerimata ettevõtete omakapital kasvas kvartaliga 2%. Aastakasv oli 11% ja seda mõjutas tugevalt aasta jooksul toimunud otseinvesteeringute sissevool 

 

Valitsemissektor
Valitsemissektori netolaenuvõtmine oli III kvartalis vaid 4,7 miljonit eurot, mis on viimaste aastate väikseim tulemus
Valitsemissektori konsolideeritud võlg kahanes kvartaliga protsendi võrra. Võlg moodustas nelja viimase kvartali SKPst 18,7%

 

Finantssektor
Finantsinstitutsioonide netolaenuandmine kujunes III kvartalis 46 miljoni euro suuruseks. Sektori sisesed finantsvood olid märkimisväärsed ja põhjustatud suures osas II pensionisamba väljamaksetest
Finantssektori varad ja kohustused kasvasid kvartaliga rohkem kui 3%; aastakasv oli vastavalt 15,4% ja 16,5%
Kokkuvõttes finantsinsitutsioonide omandiväärtpaberite kohustuste seis ei muutunud, sest noteeritud ja noteerimata omandiväärtpaberite väärtuse suurenemine kompenseeris investeerimisfondide osakute mahu 17,6%se languse  
Laenuportfell kasvas III kvartalis 2,3% ja aastakasv oli 19%


Tagasi