Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

STATISTIKATEADE. Viivislaenude maht pankade laenuportfellis jätkuvalt vähenes

03.08.22 15:51

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad
Krediidiasutuste varad moodustasid kokku 38,5 miljardit eurot, suurenedes eelmise kuuga võrreldes 0,5% ehk 177,8 miljoni euro võrra ja aastavõrdluses 9,6% ehk 3,4 miljardi euro võrra
Hoiuste maht krediidiasutustes oli 28,1 miljardit eurot, kasvades eelmise kuuga võrreldes 0,4% ehk 122,3 miljoni euro võrra ja aastaga 12,4% ehk 3,1 miljardi euro võrra. Aastakasvu panustasid kõige enam residentidest kodumajapidamiste hoiused. Mitteresidentide hoiuste maht kasvas aastaga 523 miljoni euro võrra ja moodustas krediidiasutuste hoiuste jäägist 14%
Liisinguettevõtete varade kogumaht oli 3,1 miljardit eurot ja aastakasv 2,1% ehk 65 miljonit eurot
Krediidiasutuste laenuportfellis moodustasid üle 60 päeva viivises olevad kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete laenud 47 miljonit eurot ehk 0,24%; eelmisel kuul oli vastav näitaja samuti 0,24% ja aasta tagasi samal perioodil 0,43%. Viivislaenude osatähtsus vastavas laenuportfellis kahanes aastaga nii kodumajapidamiste kui ka mittefinantsettevõtete puhul


II Mittefinantsettevõtetele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused
Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk oli 10,6 miljardit eurot, jääk suurenes aastaga 12,7%
Pikema kui aastase tähtajaga väljastatud laenude maht oli 277,8 miljonit eurot, mis on 114,6 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 20,5 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 89,4 miljoni euro väärtuses. See on 0,9 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul, kuid 6,7 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, mis on väga muutlik ja sõltub sellest, milliseid projekte ja kui suures mahus kuu jooksul rahastatakse, oli 2,7%. Eelmisel kuul oli see 3,1% ja eelmisel aastal samal ajal 2,9%
Mittefinantsettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 2,3%. See on kõrgem nii eelmise kuu kui ka eelmise aasta sama perioodi näitajast, intressimäärad olid vastavalt 2,27% ja 2,26%
Mittefinantsettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli 0,31%, eelmisel kuul oli see 0,49% ja eelmisel aastal samal ajal 0,23%

 

III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused
Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 7,8% ja ulatus juunis 11,9 miljardi euroni
Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,9 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk kasvanud 10,9% ehk 975,2 miljoni euro võrra
Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,04%. See on 0,1 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul, kuid 0,06 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal
Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 0,77%. Eelmisel kuul oli vastav näitaja 0,75% ja eelmisel aastal samal ajal 0,55%
Kuu jooksul kodumajapidamistele väljastatud autoliisingute keskmine intressimäär oli 2,44%. See on 0,11 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul, kuid 0,08 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal


Tagasi