Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Juriidiline kommentaar

Riigikohus: maksuvõlg tuleb tasuda enne dividendide väljamaksmist

08.10.21 13:56 - Riigikohus Riigikohus selgitas vastutusotsuse tegemist puudutanud lahendis, et äriühingu juhatuse liige ei või dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata... (Loe edasi...)

Nõukogu liikmete ja osanike vastutus pankrotiavalduse esitamisel

23.03.21 08:56 - Advokaadibüroo TRINITI 1.veebruaril 2021 jõustusid äriseadustiku muudatused, millega pandi teatud tingimustel pankrotiavalduse esitamise kohustus ja sellega kaasnev vastutus ka nõukogu liikmetele ja... (Loe edasi...)

Riigikohus: juhatuse liikmele võib erandjuhul kahjunõude esitada kümne aasta jooksul

03.03.21 15:27 - Riigikohus Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada... (Loe edasi...)

Üürisuhted muutuvad paindlikumaks

28.01.21 07:57 - Advokaadibüroo LEADELL Pilv Äsja Riigikogu poolt vastu võetud võlaõigusseaduse muutmise seadus näeb ette üürilepingu puudutava regulatsiooni muutmist selliselt, et anda pooltele... (Loe edasi...)

Uued ja vanad võimalused osaühingu osa müügil

05.10.20 17:21 - Advokaadibüroo TRINITI Selle aasta jooksul – mais ja augustis – jõustus hulk pikalt kavandatud muudatusi seoses osaühingute osade võõrandamisega. Muudatuste eesmärgiks oli... (Loe edasi...)

Kümmekond aastat tagasi tehtud kohtuotsused hakkavad aeguma, mida see võlausaldajale tegelikult tähendab?

22.09.20 15:43 - Advokaadibüroo TRINITI Mõni aeg tagasi kirjutasid päevalehed sellest, et kevadel ootab maakohtuid ees suur töökoormuse tõus, sest aegub kümnetes tuhandetes kohtuotsustest tulenevaid... (Loe edasi...)

Vastutustundliku laenamise kohustus lasub ka tarbijal

19.08.20 10:18 - minuraha.ee Krediidiandjad- ja vahendajad on kohustatud enne krediidi andmist hindama tarbija krediidivõimelisust ning rakendama vastutustundliku laenamise põhimõtet. Vastutustundliku... (Loe edasi...)

Kes maksab kinni kriminaalmenetluses tekitatud kahju?

06.08.20 13:47 - Advokaadibüroo TRINITI Kellele kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitatakse? Kes vastutab kahju eest ja millistel tingimustel?  Kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamist ei saa... (Loe edasi...)

Vaata, millised õigusaktid jõustuvad 1. augustil

31.07.20 10:44 - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 1. augustil jõustub üle 50 õigusakti. Ettevõtete jaoks on kõige olulisemaks muudatuseks osa müümise vorminõude leevendamine.   Osa... (Loe edasi...)

Head aega, „puuküürnikud“? Kavandatavate üürisuhete muudatustega tahetakse tuua üürileandjatele rohkem kaitset

21.07.20 10:43 - Advokaadibüroo TRINITI 09.07.2020 kiitis Vabariigi Valitsus heaks võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, mis puudutab üüriregulatsiooni ajakohastamist ja üürisuhete täiendavat... (Loe edasi...)

Äriõigus riigikohtu praktikas – mida kolmest eelmise aasta mõjukamast lahendist kõrva taha panna?

22.01.20 10:31 - Advokaadibüroo TRINITI 1. Ühingu poolt osaniku vastu esitatav kahjunõue ei eelda osanike otsust.  Tsiviilasjas nr 2-16-6563 muutis Riigikohus varasemat praktikat ja selgitas, et osaühing... (Loe edasi...)

Riigikohus: võlausaldaja saab täitemenetluses ühisvara jagamisel nõuda vaid seda osa, millele oleks olnud õigus võlgnikul

19.12.19 15:16 - Riigikohus Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas otsuses, et täitemenetluses on pärast ühisvara jagamist võlausaldajal õigus nõuda vaid seda osa, millele oleks olnud... (Loe edasi...)

Mis on algdokument?

10.09.19 15:57 - Grant Thornton Baltic OÜ Tihti seisavad raamatupidajad küsimuse ees: „Mis on ja mis ei ole algdokument ettevõtte raamatupidamise seisukohast ja kas algdokument ikka on alati vajalik ‒ näiteks... (Loe edasi...)

Ettevõtte üleminek – abivahend, peavalu või mõlemat?

05.08.19 14:11 - Advokaadibüroo TRINITI Ettevõtete „kolimine“ ühest kehast teise ei ole sageli ilmselge. Selleks, et võlausaldajana mitte pika ninaga jääda ning vältida... (Loe edasi...)

Leppetrahvist elu- ja äriruumi üürilepingus

24.07.19 09:08 - Justiitsministeerium Leppetrahvi kokkuleppe olemus VÕS defineerib leppetrahvi kui lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustuse maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus... (Loe edasi...)

Mis asi see ärisaladus on?

03.07.19 13:59 - Advokaadibüroo TRINITI Eelmise aasta lõpust kehtib ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. See lohiseva nimega seadus on saanud võrdlemisi vähe tähelepanu, kuigi... (Loe edasi...)

Mis juhtub, kui äriühing annab oma juhatuse liikmele või osanikule laenu?

18.06.19 06:47 - Grant Thornton Baltic OÜ Olukord, kus äriühing annab või tagab laenu oma osanikule, aktsionärile või juhatuse liikmele, on üsna igapäevane. Samas sätestab äriseadustik... (Loe edasi...)

Osanike leping: lahendame osanikevahelised erimeelsused juba enne nende tekkimist

16.05.19 16:03 - Advokaadibüroo TRINITI Olen tihti võrrelnud äripartnerite vahelisi suhteid abieluga. Alguses on armastus suur ja soov äri kiiresti püsti panna kipub kõike muud pimestama. Hiljem võib... (Loe edasi...)

Näiteid praktikast – millal esineb alus taotleda hagi tagamist

14.02.19 08:23 - Advokaadibüroo TRINITI Kohtuteed ette võttes tasub alati silmas pidada, et menetluse lõppedes peab olema võimalik saadavat kohtuotsust ka täita. Abivahendiks sellistel puhkudel on hagi... (Loe edasi...)

Riik hakkab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestama

08.11.18 11:52 - Justiitsministeerium 1.11.2018 Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumi ettepanekud täiendada täitemenetluse seadustikku uute meetmetega elatise võlgnike survestamiseks. Muudatuste... (Loe edasi...)