Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Krediidihaldus.ee tarkvara

Mis kasu on krediidihaldus.ee kasutamisest?
1. Vähendate krediidikahjusid
Te loote toimiva järjekindla ja kontrollitava süsteemi deebitoride haldamiseks
Te kasutate taustinformatsiooni, mis võimaldab Teil teha õigel ajal õigeid otsuseid


2. Vähendate kulutusi
Müügijärgse teeninduse ja makseviivitajate haldamisega on seotud kulud. Krediidihaldus.ee poolt pakutavate meeldetuletusteenuste maksumused on selged ja läbipaistavad (maksate kuutasu tarkvara kasutamise eest ja ühikupõhiselt saadetud teatiste ees). Meie portaali kaudu on võimalik luua kuluefektiivne ja tulemuslik müügijärgne makseviivitajate haldussüsteem. Kuna tarkvara on internetipõhine, siis on seda lihtne, mugav ja kuluefektiivne erinevates geograafilistes punktides rakendada. Erinevates kontorites asuvad töötajad saavad kasutada üht andmebaasi, puudub vajadus faile omavahel vahetada või muretseda turvalise andmevahetuse pärast. Kuna Krediidihaldus AS-i poolt loodud tarkvara kasutamine ei eelda täiendavaid investeeringuid tehnilistes lahendustesse (näiteks serverid, erinevate andmebaaside ning süsteemide liidestamine jne), on loodud programmil madalad kasutuskulud.


3. Hoiate kliente
Te ei riku kliendisuhteid, Krediidihaldus AS-i partner teeb teie eest või teostate ise kõik toiminguid enda nimel ja alles pärast probleemi süvenemist avalikustate maksehäire.

 

Enne tarkvara kasutama asumist on Teil vaja sõlmida leping Krediidihaldus AS-ga. Soovin hakata lepinguliseks kliendiks.

 

Peale registreerimisvormi täitmist võtab Krediidihaldus AS-i kliendihaldur Teiega ühendust: arutame läbi Teie vajadused ning soovid, vajadusel lepime kokku kohtumise. Teie vajadustest lähtuvalt kujuneb tarkvara kasutamise kuutasu. 

 

Krediidihaldus.ee tarkvara kasutamise esimeseks etapiks on ettevalmistavad tegevused nagu:

  • teatiste põhjade koostamine;
  • menetlusskeemide koostamine ja
  • klientide sisestamine ja kliendigruppidesse lisamine.

Krediidihalduse igapäevaseks teostamiseks oleme loonud:

  • erinevad lahendused võlgnevuste info sisestamiseks;
  • menetlusmooduli,
  • meelespeade (ToDo'de) süsteemi ja
  • taustainfo vaatamise ja seiramise funktsionaalsuse.

Lisaks oleme ettevõtte juhtkonnale loonud erinevate raportite vaatamise võimalused, mille abil saate jälgida ja analüüsida teostatud menetlustoiminguid, menetlejaid ja võlglasi.