Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Firmast

Krediidihaldus OÜ loodi 2009 aastal, eesmärgiga arendada välja innovaatiline krediidihaldustarkvara, mida ettevõtted saaksid oma debitoorse võlgnevuse menetlemisel kasutada. Enne tarkvara arendusprotsessi teostati OÜ Faktum & Ariko kaasabil turu-uuring, milles uuriti 300 Eesti ettevõtte krediidihalduspraktikat. Lisaks viidi tarkvara funktsionaalsuse fikseerimiseks läbi täiendavad süvaintervjuud ning analüüsiti valdkonna spetsialistide (inkassofirmad) tegevuspraktikaid ja nende tarkvaralisi lahendusi.

 

Krediidihaldus valdkonna analüüsimise käigus kujunes välja veendumus, et:

  • krediidihalduses tehakse liiga palju tegevusi manuaalselt, mitmeid teostatavaid tegevusi saaks automatiseerida (andmete edastamine, teatiste saatmine, maksegraafikute sõlmimine, aruandlus klientidele jne),
  • võlgnevuste menetlemises ei kasutata piisavalt taustainfot (maksehäirete tekkimine, maksuvõla dünaamika jne),
  • teenus peaks olema läbipaistvam (kliendid ei tea, mis tegevusi täpselt nende nõuetega tehakse),
  • klientidel puudub võimalus kontrollida kokkulepitud menetlusskeemi rakendamist (kas rakendatakse, kas rakendatakse õigeaegselt) ning
  • tänane inkassoteenus on klientide seisukohalt rahaliselt ebaotstarbekas (kuna klient loovutatud nõudeid ise süsteemselt ei menetle, siis laekub enamus rahast inkassofirma poolt saadetud kirjade peale, tänases majanduslikus olukorras on inkassofirmadel nii palju tööd, et tihti kogu võlgade menetlus aga piirdubki paari kirja saatmisega).

Eelnevaga arvestades arendasime välja tarkvara, mis oma funktsionaalsuselt ületab enamikke spetsiaalselt inkassomenetluse või krediidihalduse teostamiseks loodud tarkvarasid.

 

19.oktoobrist 2009 30.aprillini 2010 aitas OÜ-l Krediidihaldus arendada rakendustarkvara Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.
Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond