Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Millised on su õigused võlgade sissenõudmisel?

12.05.14 14:45

Hilinenud maksete direktiiv sätestab maksimaalse maksetähtaja, miinimumviivise ning võimaldab nõuda võlgade sissenõudmisel tekkinud kulude hüvitamist, ent Eestis kasutab neid võimalusi alla 10% ettevõtjatest.

 

Hilinenud maksete direktiiv 2011/7/EL jõustus Eestis juba 15.04.2013. Ometi on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete teadlikkus hilinenud maksete direktiiviga loodud võimalustest kaitsta end maksete hilinemise vastu on madal, selgus täna Euroopa Komisjoni hilinenud maksete teemalisel teabeseminaril. Teabeseminaril esinenud Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi peadirektori asetäitja Antti Peltomäki sõnul on maksete hilinemise tekitatud probleemid Euroopas tõsine probleem. 

 

„Maksetega viivitamine ning arvete mitte tasumine on üks peamisi põhjuseid, miks väike ja keskmise suurusega ettevõtted on sunnitud oma tegevust lõpetama. Hilinenud maksete tekitatud kulud on tõusnud Euroopas juba ligi 350 miljardi euroni. Eesti ettevõtted seal hulgas olid sunnitud kuludesse kandma 500 miljonit eurot. Tuleb teha ühiseid jõupingutusi, et lõppeks maksete hilinemise kahjulik tava Euroopas ning väikesed- ja keskmised ettevõtted saaksid enam kaasa rääkida majanduskasvus ja töökohtade loomisel,“ lausus ta.

 

Ka Eestis valmistavad hilinenud maksed ettevõtjatele probleeme, selgus Euroopa maksetavade uuringust. Värskeima hinnangu järgi kaotati möödunud aastal Eestis hilinenud maksete tõttu 3,0% kogukäibest.

 

Antti Peltomäki rääkis, et ehkki Eesti maksekultuur sarnaneb rohkem Põhjamaade omale, mõjutab ka siinseid ettevõtjaid teiste Euroopa Liidu riikide maksetavad. „Eesti avalik sektor paistab silma eeskujuliku käitumisega, makstes keskmiselt 25 päeva jooksul. Samas Euroopa riikide avaliku sektori keskmine on enam kui poole pikem, olles 61 päeva. Samas peab just avalik sektor näitama ettevõtjatele eeskuju hilinenud maksete direktiivi täitmisel,“ rõhutas Peltomäki.

 

Tasub teada:
• Riigiasutused peavad soetatavate kaupade ja teenuste eest maksma 30 päeva jooksul või erandjuhtudel60 päeva jooksul. 
• Ettevõtted peavad maksma arved 60 päeva jooksul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, ja eeldusel, et see pole äärmiselt ebaõiglane.
• Ettevõtjatel on automaatselt õigus nõuda viivist hilinenud maksmise eest ja samuti peavad nad saama sissenõudmiskulude hüvitist minimaalselt fikseeritud summa - 40 eurot -  ulatuses. Samuti võivad ettevõtjad nõuda hüvitist kõigi ülejäänud mõistlike sissenõudmiskulude eest.
• Hilinenud makse seadusejärgne viivisemäär tõuseb vähemalt 8 protsendipunktini üle Euroopa Keskpanga viiteintressi. Riigiasutused ei tohi määrata hilinenud maksmise eest madalamat viivisemäära.
• Ettevõtted võivad vaidlustada äärmiselt ebaõiglased lepingutingimused ja tavad kohtus hõlpsamalt.
• Liikmesriigid peavad avaldama oma viivisemäärad hilinenud maksmise eest, et ettevõtted pääseksid lihtsalt määrasid puudutava teabeni. Intressimäärasid muudetakse 2 korda aastas. Eesti andmed on leheküljel http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar.

 

http://www.raamatupidaja.ee/article/2014/5/8/millised-on-su-oigused-volgade-sissenoudmisel


Tagasi