Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Suurimad rahaga seotud kahetsused

01.02.20 14:29

Kõige paremini õpitakse ikka enda tehtud vigadest, kuid tihtipeale võib see minna kalliks maksma (eriti finantsotsuste puhul), mistõttu on targem õppida teiste vigadest. Sellest johtuvalt toob järgnev artikkel välja ühest uuringust selgunud inimeste suurimad finantskahetsused.

 

Uuringu viis läbi USA suur kindlustusettevõte New York Life, küsides üle 2000-lt inimeselt, milliseid tehtud otsuseid seoses oma rahaasjadega nad enim kahetsevad. Uuringust tuli välja viis murekohta:

 

 - pensionipõlveks mitte säästmine
 - liigne sõltuvus krediitkaardist
 - ei maksta igakuiselt tagasi krediitkaardi võlga
 - liiga palju on võetud õppelaenu
 - hädaolukordadeks pole piisavalt raha säästetud (meelerahufond)


Kuna uuring viidi läbi USA-s, kus ülikoolide aastane õppemaks võib küündida kuni 40 000 dollarini (35 700 EUR) võrreldes Eesti 2500 euro suuruse maksimaalse aastase õppelaenuga, siis antud punkt keskmist eestlast ei puuduta.

 

Ühtlasi küsiti inimestelt ka seda, kui palju võttis aega nendest vigadest taastumine. Kõige rohkem ehk 11 aastat võttis taastumine sellest, et ei alustatud säästmist pensionipõlveks. Samuti võttis kaua aega (9 aastat) ebapiisava suurusega meelerahufondi omamise heastamine. Ajalise kulu poolest kolmanda ja neljanda koha põhjustajaks on krediitkaart – krediitkaardile liigsest toetumisest kulus taastumiseks kaheksa aastat ning igakuiste maksete tegemata jätmisest viis aastat.

 

Nagu näha, siis antud vigade tagasipööramine ei toimu kiirelt, mistõttu oleks mõistlik võimaluse korral neid juba eos vältida. Kuid kui need on juba tehtud, siis on võimalik siiski olukorda parandada ning mida nooremas eas need läbi teha, seda parem.

 

Mõned soovitused, kuidas vältida finantskahetsusi:

 - koosta kuine eelarve
 - püüa elada vastavalt oma rahalistele võimalustele
 - alusta pensioniks säästmist kohe kui tekib sissetulek
 - kasuta palgatõusu säästmise/investeerimise summa kasvatamiseks, mitte  laenumahtude suurendamiseks
 - loo vähemalt paari kuu kulutuste suurune meelerahufond
 - kasuta krediitkaarti hädajuhtudel, mitte iga päev

 

https://fp.lhv.ee/news/5502617


Tagasi