Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Novembris võeti eluasemelaenusid rohkem kui eelmisel aastal samal ajal

31.12.20 13:10

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad
Krediidiasutuste varad kasvasid aastaga 16% ja moodustasid kokku 33,5 miljardit eurot.  Liisinguettevõtete vastavad näitajad olid -4,1% ja 2,9 miljardit eurot.
Hoiuste maht krediidiasutustes jõudis 22,8 miljardi euroni ja kasvas võrreldes eelmise kuuga 1,1% ehk 255 miljoni euro võrra ja aastaga 13,6% ehk 2,7 miljardi euro võrra.
Mitteresidentide hoiuste maht oli kaks miljardit eurot, olles aastaga kasvanud 17,3% ehk 329 miljoni euro võrra. Mitteresidentide osakaal krediidiasutuste kaasatud hoiuste jääkides oli 9,8%, olles aastaga kasvanud 0,3 protsendipunkti.
Krediidiasutuste laenuportfellist moodustasid üle 60 päeva viivises olevad laenud 88,2 miljonit eurot ehk 0,43%. Aasta tagasi samal perioodil oli vastav näitaja 0,48%.


II Mittefinantsettevõtetele antud laenud 
ja liisingud ning kaasatud hoiused
Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk oli 9,4 miljardit eurot, mis kasvas võrreldes eelmise kuuga 1,1% ehk 106 miljoni euro võrra ja aastaga 2,5% ehk 229 miljoni euro võrra.
Pikema kui aastase tähtajaga laenude maht oli 218 miljonit eurot. Eelmisel kuul oli vastav näitaja 194 miljonit eurot ja aasta tagasi samal perioodil 135 miljonit eurot. 75% mittefinantsettevõtetele antud laenudest olid pikaajalised laenud.
Liisingute uusmüük aasta võrdluses ei muutunud (48 miljonit eurot), see näitaja kahanes võrreldes eelmise kuuga 3% ehk 1,6 miljoni euro võrra.


Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 266 miljonit eurot. Eelmisel kuul oli vastav näitaja 244 miljonit eurot ja aasta tagasi samal perioodil 183 miljonit eurot.
Kõige rohkem anti laene taristusektorile, kõige vähem logistikasektorile.
Mittefinantsettevõtete hoiuste maht oli 8,2 miljardit eurot, olles aastaga kasvanud 16,3% ehk 1,1 miljardi euro võrra.
Mitteresidentide osakaal mittefinantsettevõtete hoiuste jäägis oli 2,1%, olles aastaga kasvanud 0,2 protsendipunkti.


Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 3,11%, olles kuuga kahanenud 0,2 protsendipunkti ja aastaga kahanenud 0,6 protsendipunkti.
Mittefinantsettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli 0,07%. Eelneval kuul oli vastav näitaja 0,31% ning eelmise aasta samal perioodil 0,27%.
Mittefinantsettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 2,65%. Eelneval kuul oli vastav näitaja 2,59% ning eelmise aasta samal perioodil 2,72%


III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud 
ning kaasatud hoiused
Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk oli 10,6 miljardit eurot, mis kasvas võrreldes eelmise kuuga 0,6% ehk 68 miljoni euro võrra ning aastaga 4,5% ehk 459 miljoni euro võrra.
Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jäägis kasvasid aastaga kõige rohkem eluasemelaenud (6,3%).


Kodumajapidamistele antud eluasemelaenude maht oli 145,8 miljonit eurot. Aasta tagasi samal perioodil oli vastav näitaja 128,9 miljonit eurot.
Krediitkaardilaene anti 39,8 miljoni euro väärtuses. See näitaja vähenes aastaga 10,4% ehk 4,6 miljoni euro võrra.
Autoliisinguid anti 23,1 miljoni euro väärtuses. Aasta tagasi samal perioodil oli vastav näitaja 27 miljonit eurot.
Kodumajapidamiste hoiuste maht oli 10,3 miljardit eurot, olles aastaga kasvanud 11% ehk ühe miljardi euro võrra.
Mitteresidentide osakaal hoiusejäägis oli 12,2%, olles aastaga kahanenud 1,5 protsendipunkti.


Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,23%, jäädes samale tasemele võrreldes eelmise kuuga ja olles aastaga kahanenud 0,03 protsendipunkti.
Kodumajapidamiste tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli 0,61%, jäädes samale tasemele võrreldes eelmise kuuga. Eelmise aasta samal perioodil oli vastav näitaja 0,93%.
Kodumajapidamistele antud autoliisingute keskmine intressimäär aasta võrdluses ei muutunud (2,67%), eelneval kuul oli vastav näitaja 2,68%.

 

 


Tagasi