Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Viivislaenude maht oli juulis viimase üheksa aasta väikseim

26.08.21 16:22

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad


Krediidiasutuste varad moodustasid kokku 35 miljardit eurot, vähenedes eelmise kuuga võrreldes 0,1% ehk 44,6 miljoni euro võrra, kuid kasvades aastavõrdluses 7,8%. Aastakasv saavutati peamiselt tänu kodumajapidamiste laenudele. Liisinguettevõtete varade maht kokku moodustab 3 miljardit eurot ning aastakasv oli 2,6% ehk 78 miljonit eurot
Hoiuste maht oli krediidiasutustes 24,9 miljardit eurot, kahanedes eelmise kuuga võrreldes 0,3% ehk 84,2 miljoni euro võrra, kuid kasvades aastaga 12,4% ehk 2,8 miljardi euro võrra. Aastakasvu panustasid enim residentidest kodumajapidamiste hoiused
Mitteresidentide hoiuste maht kasvas aastaga 1,3 miljardi euro võrra ja moodustas krediidiasutuste hoiuste jäägist 13,4%
Krediidiasutuste laenuportfellist moodustasid üle 60 päeva viivises olevad kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete laenud 71,1 miljonit eurot ehk 0,4%; aasta tagasi samal perioodil oli vastav näitaja 0,54%. Aastaga kahanes nii kodumajapidamiste kui mittefinantsettevõtete üle 60 päeva viivises olevate laenude maht


II Mittefinantsettevõtetele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused


Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk oli 9,5 miljardit eurot, kasvades aastaga 3,8% ning olles eelmise kuu kasvust 0,4 protsendipunkti võrra suurem
Pikema kui aastase tähtajaga väljastatud laenude maht oli 199,3 miljonit eurot, mis on 99,1 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul. 78% mittefinantsettevõtetele antud laenudest olid pikaajalised laenud
Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 79,5 miljoni euro väärtuses. Kuuvõrdluses kahanes see 4% ning aastatagusega võrreldes kasvas 59,4% ehk 30 miljoni euro võrra

 

III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused


Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 5,4% ja ulatus 11 miljardi euroni. Kodumajapidamiste laenudest moodustavad peamise osa eluasemelaenud, mida on võetud 9 miljardi euro väärtuses. Eluasemelaenude jääk on aastaga kasvanud 8,2% ehk 684 miljoni euro võrra

 

https://www.eestipank.ee/press/statistikateade-viivislaenude-maht-oli-juulis-viimase-uheksa-aasta-vaikseim-26082021


Tagasi