Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

STATISTIKATEADE. Mittefinantsettevõtete hoiused ületasid novembris esimest korda 10 miljardi euro taseme

29.12.21 08:55

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad


Krediidiasutuste varad moodustasid kokku 38 miljardit eurot, suurenedes eelmise kuuga võrreldes 1% ehk 378 miljoni euro võrra ja aastavõrdluses 13,5% ehk 4,5 miljardi euro võrra. Liisinguettevõtete varade kogumaht oli 3 miljardit eurot ja aastakasv 2,4% ehk 70,2 miljonit eurot
Hoiuste maht oli krediidiasutustes 27,8 miljardit eurot, kasvades eelmise kuuga võrreldes 0,7% ehk 183,9 miljoni euro võrra ning aastaga 22,3% ehk 5,1 miljardi euro võrra. Aastakasvu panustasid kõige enam mitteresidentidest muude finantseerimisasutuste hoiused. Mitteresidentide hoiuste maht kokku kasvas aastaga 2 miljardi euro võrra ja moodustas krediidiasutuste hoiuste jäägist 15,3%
Krediidiasutuste laenuportfellist moodustasid üle 60 päeva viivises olevad kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete laenud 55,8 miljonit eurot ehk 0,3%; aasta tagasi samal perioodil oli vastav näitaja 0,51%. Viivislaenude osatähtsus vastavas laenuportfellis kahanes aastaga nii kodumajapidamiste kui ka mittefinantsettevõtete puhul

 

II Mittefinantsettevõtetele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused


Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk oli 9,9 miljardit eurot, kasvades aastaga 5,5% ning olles eelmise kuu kasvust 0,6 protsendipunkti võrra väiksem
Pikema kui aastase tähtajaga väljastatud laenude maht oli 191,4 miljonit eurot, mis on 53,8 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul. 86,9% mittefinantsettevõtetele antud laenudest olid pikaajalised laenud
Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 67 miljoni euro väärtuses. Võrreldes eelmise kuuga kasvas liisingute maht 3,6% ehk 2,4 miljoni euro võrra ja aastataguse ajaga võrreldes 40,5% ehk 19,3 miljoni euro võrra
Mittefinantsettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 258,5 miljonit eurot, mis on 51 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 8 miljonit euro tvähem kui eelmisel aastal samal ajal
Üheksandat kuud järjest anti enim laene ja liisinguid kinnisvara- ja ehitussektorile, kõige vähem aga taristusektorile
Mittefinantsettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 21,7%, jõudes 10 miljardi euroni. Aastakasv saavutati peamiselt tänu residentide hoiustele
Mitteresidentide osakaal mittefinantsettevõtete hoiuste jäägis oli  2,6%, mis on 0,5 protsendipunkti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, mis on väga muutlik ja sõltub sellest milliseid projekte ja kui suures mahus kuu jooksul rahastatakse, oli 3,04%. Eelmisel kuul oli see 2,3% ja eelmisel aastal samal ajal 3,11%
Mittefinantsettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 2,45%, mis on eelmise kuuga võrreldes 0,08 protsendipunkti kõrgem; aasta tagasi samal ajal oli see 2,65%
Mittefinantsettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli 0,26%, mis on eelmise kuuga võrreldes 0,05 protsendipunkti madalam, kuid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,19 protsendipunkti kõrgem


III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused


Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 5,5% ja ulatus 11,2miljardi euroni. Kodumajapidamiste laenudest moodustavad peamise osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,3 miljardi euro väärtuses. Eluasemelaenude jääk on aastaga kasvanud 8,7% ehk 750,5 miljoni euro võrra
Eluasemelaenude maht oli 200,7 miljonit eurot, mis on 15,9 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul. Viimati ületas ühes kuus välja antud eluasemelaenude maht 200 miljoni euro piiri 2007. aasta maikuus
Krediitkaardilaene anti 46,6 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses on see näitaja kasvanud 6,8 miljoni euro võrra
Kodumajapidamised liisisid autosid 27,6 miljoni euro eest, mis on viimase üheksa kuu madalaim tase
Kodumajapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 18,7%, jõudes 12,2 miljardi euroni
Mitteresidentide osakaal kodumajapidamiste hoiusejäägis oli 11,6%. Näitaja kahanes aastaga 0,6 protsendipunkti võrra
Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär langes 1,95%ni, mis on ajaloo madalaim tase. See on 0,05 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul ja 0,28 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal
Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 0,37%, mis on eelmise kuuga võrreldes 0,05 protsendipunkti kõrgem; aasta tagasi samal ajal oli tähtajaliste hoiuste intressimäär 0,61%
Kuu jooksul kodumajapidamistele väljastatud autoliisingute keskmine intressimäär oli 2,48%, mis on 0,02 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul ning olles ühtlasi viimase kahe ja poole aasta madalaimal tasemel

 


Tagasi