Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

2011. aastal kahanes nii maksuvõlg kui ka maksuvõlglaste arv

11.01.12 08:32

Maksu- ja Tolliameti andmeil vähenes 2011. aasta jooksul maksuvõlglaste arv 8 860 isiku võrra ehk 15%.

 

2012. aasta jaanuari alguse seisuga on maksuvõlglasi 50 289, kellest 15 842 on juriidilised isikud. Lisaks juriidilistele isikutele on 34 447 füüsilist isikut jätnud oma maksukohustused nõuetekohaselt täitmata.

 

Maksuvõlg on 2011. aasta jooksul vähenenud ligikaudu 25 miljoni euro võrra. Seega on alanud aasta alguse seisuga maksuvõlg 371 905 951 eurot. Maksuvõlast moodustab enamiku ehk peaaegu 91% juriidiliste isikute maksuvõlg, kellel on 2012. aasta jaanuari alguse seisuga tasumata maksukohustusi 340 miljoni euro ulatuses.

 

Maksuvõla kogusummast on ligi 108 miljonit eurot pankrotis ja juba likvideeritud isikute maksuvõlg ning ligi 57 miljonit eurot on niisugune maksuvõlg, mille sissenõudmine on maksukohustuslase maksevõimetuse tõttu MTA hinnangul lootusetu. Seega on maksuvõla kogusummast ligikaudu 44% ehk 165 miljoni euro laekumine üsna ebatõenäoline.

 

2011. aastal deklareeritud jooksvaid maksukohustusi on täidetud 99,17% ulatuses ja tasumata on vaid 53 miljonit eurot. Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Randlane: „Maksuhaldur tänab kõiki kuulekaid maksumaksjaid, sest maksude maksmine on meie kõigi ühine kokkulepe. Deklareeritud kohustuste täitmine 99,17% ulatuses on eelkõige maksumaksjate ja maksuhalduri hea koostöö tulemus.”

 

2011. aasta jooksul on maksuvõlgade sissenõudmise tulemusel laekunud maksutulusid 238 miljonit eurot, mis on 71 miljonit eurot enam kui 2010. aastal ja 129 miljonit eurot enam kui 2009. aastal.


Tagasi