Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

„Inventuur“ bilansis – millal on õige aeg nõue maha kanda?

07.02.20 08:12

On tõsiasi, et üle 90 % ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist ning igal aasta see arv kasvab. See on ettevõtetele finantsmajanduslikult kasulik suund, aga sellele vaatamata tekib ikka ja jälle olukordi, kus arved jäävad tasumata.
 
Viimased küsitlused Euroopas, mis uurisid arvete tasumise viivitusi, näitasid, et Eesti mahtus kahekümne hulka; tulemus ei ole siinkohal aga kõige eeskujulikema killast. Samas ilmnes, et võrreldes eelmise aastaga on Eestis pikenenud müügiarvete keskmine laekumisperiood.
 
Mida teha bilansis tähtajaks tasumata arvetega?
 
Üleminekul vanalt aastalt uuele on õige aeg keskenduda ettevõtte bilansi puhastamisele. Suur osa ettevõtetest kannab tasumata arved krediidikahjumisse kindla perioodi järel. Uuringud näitavad, et enam kui pooled Eesti ettevõtted kannavad nõuded maha üks kord aastas, enne aasta lõppu.
 
Kui kindel kord aga puudub, jäävad arved tihti bilanssi ülesse. Reeglina on selle taga ettevõtte juht või raamatupidaja, kes lähtub isiklikust „kogemusest või „kõhutundest“ või hirm krediidikahjumit vastu võtta, eriti just mikro ning väiksete ja keskmiste ettevõtet seas. Sageli on mängus ka uskumus „küll ta varsti tasub“ või isiklikud suhted, kus võlgnik on „vana hea sõber“. Samuti ilmneb viimastest uuringutest, et krediidiküsimustega tegelevad Eesti ettevõtetes peamiselt juhid. Vaikselt aga ilmutab end trend, kus krediiti puudutavad küsimused liiguvad juhtidelt kolleegidele või oma ala spetsialistidele.
 
Spetsialisti kaasamine on ettevõtetes aga siiski veel uus nähtus. Viimaste uuringute kohaselt kasutavad spetsialisti, sh inkasso, abi vähem kui 1/6 Eesti ettevõtetest.
 
Ka Julianus Inkasso hinnangul pöörduvad aasta lõpus vaid väga väike hulk klientidest nende poole päringuga, kas ja millal nõue maha kanda. Kuna inkassoettevõtte käsutuses on tööriistad ja reaalsed kogemused võlgnikuga suhtlemisel, siis saab inkasso kontrollida võlgniku majandusaasta aruandeid, jooksvaid maksudeklaratsioone, maksuvõla ja muude maksehäirete olemasolu, ettevõttega tegelikult seotud isikuid, registrivara olemasolu jpm, mis aitab teha otsuseid, kas nõude maha kandmine on põhjendatud või mitte. Samuti on antud info oluline ka võimaliku võlamenetluse alustamisel.
 
Oma kogemusest võime öelda, et tähtajaks tasumata arved mõjutavad enam just mikro ja väikese suurusega ettevõtteid. 
 
2019. aastal oli Eestis oli majanduslikult aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid enam kui 133 700, millest mikro ja väikese suurusega ettevõtteid oli ligikaudu 123 500. Need tuhanded ettevõtet on aga need, kes moodustavad Eestis, sarnaselt Euroopaga, suure osa majanduse kasvust. Parema rahavoo planeerimiseks on bilansi puhas hoidmine neile kriitilise tähtsusega. Oluline on seejuures aga teada, et isegi juhul, kui võlad maha kantakse, jääb kliendile maksekohustus alati alles.
 
Ärge kunagi jätke kasutamata võimalust juba maha kantud nõuete eest võlgnikult raha küsida! Konsulteerige inkassoga, et hinnata sissenõudmise otstarbekust ning leida parimad meetmed ning võimalused edukaks sissenõudmiseks.

Tagasi