Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Ametlikud Teadaanded saavad uue infosüsteemi

24.07.13 17:32

Justiitsministeerium alustas Ametlikele Teadaannetele uue infosüsteemi loomisega. Alustatud projektiga luuakse eeldused avalike ülesannete täitmisel avaldatavate teadaannete, kutsete ja kuulutuste koondamiseks ühele veebilehele. Samuti võetakse kasutusele tänapäevased võimalused teabe jõudmiseks selle vajajateni.

 

Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja Jüri Heinla sõnul on Ametlike Teadaannete senine infosüsteem on vananenud ega täida täielikult oma eesmärki. „Teave ei jõua tihti nendeni, kellele see on suunatud. Samuti peab riigi ja kohalike omavalitsuste poolt avaldatavaid teadaandeid otsima erinevatelt veebilehtedelt. Kavas on muuta seadusi selliselt, et teave oleks avaldatud ja leitav ühest kohast,“ lausus Heinla.

 

Uue infosüsteemi arendamisel pannakse suurt rõhku selliste lahenduste loomisele, mille kaudu saaks avaldatud teavet kõige tõhusamalt adressaadini toimetada. Sõltuvalt teadaande liigist hakatakse kasutama mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks teadete edastamine inimese e-posti aadressile, üldsuse teavitamiseks Facebooki kasutamine, lihtsustatud otsinguvõimaluste kasutamine konkreetse teate leidmiseks või avaldatud teadete dubleerimine teistel veebilehtedel.

 

Kõigile teadaannetele, mis ei sisalda isikuandmeid, võimaldatakse nende taaskasutamiseks vaba juurdepääs masinloetaval kujul. Isikuandmete kaitse paremaks tagamiseks, näiteks inimesele adresseeritud teadaande puhul, lisandub võimalus avalikkusele mittesuunatud teadaanne avalikust veebist maha võtta, kui inimene ise on kinnitanud selle kättesaamist.

 

Uus infosüsteem on kavas kasutusele võtta 2014. aasta teises pooles.Projekti läbiviimise eest vastutab Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talitus ja Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Seda rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide avatud taotlusvooru „Teabe kättesaadavuse,  mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine“ vahenditest.

 

Ametlikud Teadaanded on Riigi Teataja seaduse alusel Justiitsministeeriumi  võrguväljaanne, milles avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused mille avaldamine on õigusaktides ette nähtud.


Tagasi