Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Juriidiline kommentaar

Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd lubatud

16.06.15 15:02 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets   Juuni alguses otsustas Riigikohus, et seadus ei keela arvestada intressilt ja viiviselt intressi. Tegemist on pöördelise Riigikohtu otsusega, kus vaidlust lahendanud kolme... (Loe edasi...)

Üle 3400 euro makstud riigilõivu saab tagasi küsida

05.06.15 09:55 - Advokaadibüroo Glikman & Alvin Partnerid Advokaat Martin-Johannes Raude kirjutab Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee Riigikohtus maikuu viimastel päevadel tehtud otsusest, millega tunnistas kohus põhiseadusega... (Loe edasi...)

Maksukonks: kas tegu on teenuse või töösuhtega?

19.05.15 14:33 - Advokaadibüroo Glikman & Alvin Partnerid Advokaadibüroo Glikman & Alvin Partnerid vandeadvokaat Priit Raudsepp tutvustab värsket Riigikohtu üldkogu lahendit, mis on mitmes mõttes teedrajavaks. Nimelt... (Loe edasi...)

Krediidiandjate ja –vahendajate seadusest

13.05.15 17:27 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 29.03.2015 jõustus krediidiandjate ja –vahendajate seadus (KAVS), mis kehtestas Eestis regulatiivse keskkonna kiirlaenufirmadele ja laenuvahendajatele, kes seni traditsiooniliste... (Loe edasi...)

Sissenõudmiskulude hüvitamine – kust läheb piir võlausaldaja ja võlgniku kaitse vahel

23.04.15 11:44 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kehtiv seadus näeb ette võimaluse nõuda võlgu jäänud isikult sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot, ilma kulude kandmist eraldi... (Loe edasi...)

Mida kõike alates 1. juulist osaühingu osakapitaliga ette võtta saab

08.04.15 16:32 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Sel kevadel vastu võetud ja 1. juulil jõustuvad ka „Start-up eelnõuna“ tuntud äriseadustiku muudatused mitte ainult ei hõlbusta iduettevõtjate... (Loe edasi...)

Kes vastutab eelmise korteriomaniku võlgade eest?

19.03.15 09:18 - Advokaadibüroos Biin ja Biin OÜ Korteriomanik on kohustatud maksma korteriühistule korteriomandi majandamiskulusid ja muid makseid. Juhul kui korteriomanik seda kohustust nõuetekohaselt ei täida... (Loe edasi...)

Kohtutäitur saatis täitmisteate – mis edasi?

02.03.15 16:09 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kohtutäituri poolt algatatud sundtäitmist saab vältida kohtusse hagi esitamisega. Sellises vaidluses saab nõudele vastu vaielda mitte üksnes põhjusel, et... (Loe edasi...)

Siduv eelotsus aitab maandada tehingutega seotud maksuriske

19.01.15 14:47 - Karli Kütt, Advokaadibüroo Borenius OÜ Maksuseaduste vähene ja ebaühtlane rakenduspraktika toob tihtipeale kaasa olukorra, mil maksunõustajad, rääkimata raamatupidajatest või keskmistest... (Loe edasi...)

Ettevõtte vabatahtlik lõpetamine muutub lihtsamaks

19.12.14 10:49 - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Kaubanduskoda on korduvalt tõstatanud probleemina ettevõtete vabatahtliku lõpetamise keerukuse, seda eelkõige ettevõtete puhul, kus ei ole varasid ega... (Loe edasi...)

Riigikohus näitas rohelist tuld eelkontrollile võitluses käibemaksupettuste vastu

27.11.14 14:07 - Jaak Siim - Advokaadibüroo Aivar Pilv Maksu- ja Tolliameti arengukavas aastateks 2013-2016 on ühe eesmärgina ette nähtud ebaõigete käibemaksu tagastusnõuete esitamiste vähendamine. Arengukavas... (Loe edasi...)

Juhatuse liige – kas oled oma volituste tähtaegu uuendanud?

13.11.14 10:08 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Käesoleva artikli ajendiks on üks Riigikohtu suvine lahend (Tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2014.a. otsus asjas 3-2-1-50-14). Faktoloogia lihtne. Tellijal oli leping saekaatriga, et too... (Loe edasi...)

Mida teha, kui üürnik ei maksa üüri?

21.10.14 15:09 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kui üürnik ei tasu üürileandjale korrektselt üüri, siis üheks vahendiks, mida üürileandja üürniku vastu kasutada saab, on... (Loe edasi...)

Uued maksutuuled võlavaidluses

07.10.14 13:51 - KPMG Baltics AS 1. märtsist 2014 lisandus käibemaksuseaduse paragrahvi 29 lõike 7 lõppu lühike, kuid paljutähenduslik lause: "Sätet ei kohaldata, kui kreeditarve on... (Loe edasi...)

Riigilõivu tuleb rohkem maksta, aga saab ka tagasi küsida

17.09.14 14:32 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 01.07.2014 jõustunud seadusemuudatuste kohaselt ei soodustata enam veebilehe www.e-toimik.ee vahendusel kohtusse pöörduvaid isikuid ning neil tuleb maksta riigilõivu... (Loe edasi...)

Riigikohus tunnistas kehtetuks õigusabikulude vastaspoolelt sissenõudmise piirmäärad

21.07.14 18:01 - Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid 26.06.2014 tunnistas Riigikohus kehtetuks tsiviilkohtumenetluses kehtinud lepingulise esindaja kulude teiselt menetlusosaliselt sissenõudmise piirmäärad. Riigikohus leidis, et... (Loe edasi...)

Kohtukulude väljamõistmine muutub kiiremaks

16.06.14 14:34 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 2015.a 1. jaanuaril jõustuva seadusemuudatuse kohaselt peaksid kohtud igas kohtuastmes kohe kohtuotsusega kindlaks määrama ka rahasumma, mille kaotaja peab võitjale... (Loe edasi...)

Võlg, intress, viivis seaduses ja praktikas

12.05.14 14:29 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Hiljutised Riigikohtu otsused, mis puudutavad võlgade refinantseerimist ja põhivõla, intressi ning viiviste väljamõistmist võlgnikult, on tekitanud segadust... (Loe edasi...)

Riigikohus muutis senist seisukohta ning käsitleb nüüdsest ka hagi esitamist tavalise tahteavalduse tegemisena

03.04.14 10:03 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kehtiva õiguse kohaselt on nii, et üldjuhul aegub võlanõue kolme aastaga. See tähendab, et võla kättesaamiseks tuleb esitada võlgniku vastu hagi... (Loe edasi...)

Juhatuse liikmelt äriühingu maksuvõla sissenõudmise eeldused

18.03.14 11:38 - Häli Jürimäe - Advokaadibüroo Aivar Pilv Riigikohus tegi 19. detsembri 2013. a otsuse haldusasjas nr 3-3-1-17-13, milles korrati üle seaduslikult esindajalt äriühingu maksuvõla sissenõudmise eeldused ja... (Loe edasi...)