Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Juriidiline kommentaar

"Ühe-mehe-firmasid“ on peagi võimalik likvideerida varade ühendamise teel vaid kahe kuuga

03.03.14 10:23 - Anne Veerpalu, Advokaadibüroo GLIMSTEDT OÜ Lihtsustamaks „ühe-mehe-firmade“ likvideerimist, mis tavaliselt võtab aega 7-8 kuud, on varsti võimalik teha 2 kuuga äriühingu vara enda omaga... (Loe edasi...)

Täiendav viis enda õiguste kaitseks – menetluskulude tagatis

07.01.14 10:42 - Tambet Laasik - Advokaadibüroo Aivar Pilv Enamik kohtuvaidlusi algatatakse põhjendatult. Kuna kohtumenetlus on sageli pikk, keeruline ja kallis on see tee, mida reeglina niisama ilma hea põhjuseta jalge alla ei võeta.... (Loe edasi...)

Kelle kanda jääb lootusetu nõude käibemaks?

06.11.13 16:02 - raamatupidaja.ee Praeguse seisuga on tõenäoline, et 1. jaanuarist 2014 jõustub käibemaksuseaduses muudatus, mis on maksumaksjatele selgelt kahjulik, kuid mis pole samas piisavat... (Loe edasi...)

Kohtukulusid aitab kokku hoida vaheotsuse tegemine

24.10.13 17:43 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kui kohtu menetluses on nõue raha saamiseks (nt tekitatud kahju hüvitamiseks) ja nõutava rahasumma suuruse tõendamine on väga kulukas või keerukas,... (Loe edasi...)

Vanemate patud nuheldakse laste kaela ka kümme aastat hiljem?

03.09.13 11:59 - Vandeadvokaat Britta Oltjer, Advokaadibüroo Aivar Pilv Võin julgelt väita, et juhtorgani liikme vastutusega seonduvad küsimused on väga mitmete aastate vältel nii õiguskirjanduses kui ka loengutes-seminarides... (Loe edasi...)

Ebamõistlikku leppetrahvi saab vähendada

02.08.12 11:14 - e24.ee Reeglina sõlmitakse leping heas usus ja kavatsusega seda korrektselt täita. Seetõttu lepingu rikkumise tagajärgedele ülemäära tähelepanu ei... (Loe edasi...)

Vale väite avaldamine võib kalliks maksma minna

20.12.11 09:48 - Advokaadibüroo Sirel & Partnerid Viimasel ajal on muutunud väga populaarseks erinevate võlgnike nimekirjade avaldamine meedias. Selline n-ö „mustade nimekirjade“ avaldamine on kantud lootusest, et... (Loe edasi...)

Mida teha võlgnikuga, kui isegi kohtuotsuse sundtäitmine ei aita?

17.02.11 15:08 - Advokaadibüroo Sirel & Partnerid Harvad ei ole juhtumid, kus võlausaldaja on võlgnikult võla kättesaamiseks teinud kõik endast oleneva - pöördunud hagiavaldusega kohtusse, saanud... (Loe edasi...)

Tehingust tuleneva nõude aegumine tsiviilõiguses

15.11.10 09:51 - Advokaadibüroo Laus & Partnerid Nõude aegumistähtaegade osas on tsiviilõiguses suur hulk erandeid. Antud artikkel kitsendab teemat ning tutvustab põhiliselt tehingust tuleneva nõude aegumist.... (Loe edasi...)

Võlatunnistuse liigid ning nendest võlausaldajale tulenevad eelised

13.09.10 16:49 - Advokaadibüroo Laus & Partnerid Võlatunnistus on võlausaldajale täiendav võimalus võla tõendamiseks ja endale tagatise saamiseks. Võlatunnistus on olemuselt leping, millega lubatakse täita mingi kohustus, kuid selle kehtimiseks... (Loe edasi...)

Leppetrahvist üldiselt

05.08.10 12:45 - Advokaadibüroo Laus & Partnerid Lepingute sõlmimisel on kasulik mõelda võimalusele, et sõlmitud kokkuleppeid võidakse rikkuda.  Üks meetod enda õiguste kaitsmiseks ning kiiremaks probleemide lahendamiseks on leppetrahvi... (Loe edasi...)

Juhatuse liikme poolt antav tagatis ja sellele kohalduvad seaduse sätted

20.07.10 17:57 - Advokaadibüroo Laus & Partnerid Halb majandusolukord sunnib võlausaldajaid äritegevuses suuremaid tagatisi nõudma. Kohustuste täitmise kindlustamise üheks levinuimaks viisiks on käendus- või garantiilepingu sõlmimine, et... (Loe edasi...)

Arvel kajastatava viivise siduvus võlgnikule

08.07.10 16:23 - Advokaadibüroo Laus & Partnerid Seadus lubab võlausaldajal nõuda võlgnikult kohustusega viivitamise korral viivist. Viivist võib nõuda kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Näiteks võib teenusepakkuja... (Loe edasi...)