Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

STATISTIKATEADE. Majapidamiste laenukohustuste kasv oli mullu III kvartalis oluliselt suurem hoiuste kasvust

16.01.23 09:16

Kogumajandus

Eesti majandus oli III kvartalis netolaenuvõtja 177 miljoni euro ulatuses
Majapidamised ja finantsinstitutsioonid olid netolaenuvõtjad, mittefinantsettevõtted ja valitsemissektor olid netolaenuandjad
Eesti majanduse konsolideeritud võlg kasvas 2,3%, aga aastakasv oli ligi 10%

 

Majapidamised
Majapidamised olid netolaenuvõtjad 358 miljoni euro ulatuses, sest III kvartalis jätkus hoogne laenamine
Finantsvarad kasvasid protsendi võrra, samas kohustused kasvasid 3,2%
Laenukohustuste suurenemine ületas märkimisväärselt hoiuste juurdekasvu. Hoiused suurenesid III kvartalis 0,6%, aastakasv oli 2,3%, aga laenukohustused kasvasid kvartaliga 2,8% ja aastataguse tasemega võrreldes oli juurdekasv 11,1%
Majapidamiste finantsvarade maht ületas kohustusi 3,2 korda, varasema kvartaliga võrreldes see näitaja pisut langes

 

Mittefinantsettevõtted
Mittefinantsettevõtete netolaenuandmine oli III kvartalis poole miljardi euro suurune
Finantsvarad kasvasid protsendi võrra, samas kohustuste maht 3 kuuga ei muutunud. Aastaeelse ajaga võrreldes oli juurdekasv vastavalt 8,7% ja 4,9%
Hoiused kasvasid III kvartalis 4,6% ja aastataguse ajaga võrreldes 18%
Ettevõtete laenamine suurenes kvartaliga 2,3%. Võlg kokku on suurenenud aastaga 9,6% ja moodustab 97,8% viimase nelja kvartali SKPst
Ettevõtete likviidsete varade suhe võlakohustustesse 3 kuuga ei muutunud
Noteerimata ettevõtete omakapital kasvas kvartaliga 1,3% ja aastaga 4%. Aktsiahindade langus kahandas kaubeldavate ettevõtete väärtust 2,5%

 

Valitsemissektor
Kogu valitsemissektori netolaenuandmise suuruseks kujunes III kvartalis 44 miljonit eurot, kusjuures kohalikud omavalitsused olid netolaenuvõtjad
Valitsemissektori konsolideeritud võlg vähenes kvartaliga 4,4%. Võlg moodustas nelja viimase kvartali SKPst 20%

 

Finantssektor
Finantsinstitutsioonide netolaenuvõtmise suuruseks kujunes 23 miljonit eurot
Finantssektori varad ja kohustused kasvasid kvartaliga protsendi võrra, aastakasv oli vastavalt 8,6% ja 7,3%
Laenuportfelli maht suurenes kvartaliga 2,7% ja aastakasv oli 17,5%
Finantsinstitutsioonide ressursside maht moodustas 246% sisemajanduse kogutoodangust


Tagasi