Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Avalikustamine Krediidiregistris

Krediidiregister.ee eesmärgiks on vahendada informatsiooni, mis aitab optimeerida tehtavaid krediidiotsuseid. Krediidiregister.ee peamisteks kasutajateks on  erinevad krediidi- ja finantseerimisasutused ning krediidimüügiga tegelevad ettevõtted.

Krediidiregister.ee-sse on kantud nii füüsiliste- kui ka juriidiliste isikute makseviivitused. Makseviivituste sisestajateks on lisaks krediidi- ja finantseerimisasutustele ning krediidimüügiga tegelevatele ettevõtetele ka Krediidihaldus OÜ krediidihaldustarkvara kasutavad ettevõtted.

Krediidiregister.ee-s saate avalikustada võlgnevusi, mis vastavad järgmistele tingimustele:

füüsiliste isikute võlgnevused:

  • maksetähtaeg on ületatud 30 päeva võrra;
  • võlgnevuse summa on suurem kui 30 eurot;
  • võlasuhte aluseks olevas lepingus (laenuleping, üldtingimused vms) on võlgnevuse tekkimisel sanktsioonina ette nähtud võlgnevuse avalikustamine.

juriidiliste isikute võlgnevused:

  • võlgnevuse summa on suure kui 30 eurot;
  • maksetähtaeg on ületatud 15 päeva võrra.

 

Krediidiregister.ee-sse võlgnevuste sisestamine võib toimuda meie online keskkonna vahendusel, suursisestajatega oleme arendanud välja e-arve formaadil põhineva liidestuse.

 

Kui Teie võlgnevus on avaldatud Krediidiregister.ee-s, kuid Te ei nõustu selle sisuga, siis on Teil võimalik esitada vaie (v.a olukorras, kus nõude sisestaja on vastava võimaluse keelanud). Vaie edastatakse keskkonna vahendusel nõude sisestajale ning info vaide esitamise kohta tehakse teatavaks ka makseviivituse juures (makseviivituse staatus muutub, uus staatus „Esitatud vaie“) .

 

Krediidiregister.ee-s on osapooltel võimalik sõlmida maksekokkuleppeid. Kokkuleppe sõlmimise algatuse võivad teha mõlemad pooled, kokkulepe sisaldab endas maksegraafikut ja osapoolte õigusi ning kohustusi reguleerivaid sätteid. Krediidiregister.ee vahendusel on võimalik vastav dokument allkirjastada.